[{"contractID":20170224034,"type":1},{"contractID":20170303013,"type":2},{"contractID":20170331012,"type":4},{"contractID":20170224034,"type":1},{"contractID":20170303013,"type":2},{"contractID":20170331012,"type":4}]
LTC 指数样本: 指数 : ¥ 26.05
交易所 价格 原始权重
OKCoin 国际站 ¥26.22 20.0%
OKCoin 中国 ¥25.98 20.0%
BTC-E ¥25.93 20.0%
HuoBi ¥26.12 20.0%
BTC China ¥25.98 20.0%
平均汇率:
时间 当日汇率 两周平均
2017-02-23 6.8765 6.8705
2017-02-22 6.8810 6.8700
2017-02-21 6.8760 6.8701
2017-02-20 6.8640 6.8690
2017-02-19 6.8640 6.8690
2017-02-18 6.8640 6.8691
2017-02-17 6.8517 6.8692
2017-02-16 6.8685 6.8710
2017-02-15 6.8649 6.8716
2017-02-14 6.8776 6.8724
2017-02-13 6.8775 6.8723
2017-02-12 6.8775 6.8723
2017-02-11 6.8775 6.8722
2017-02-10 6.8660 6.8722
提示

请先登录

客服+852 5808 5768
客服QQ 在线咨询
在线留言 发起提问
聊天室
OKCoin聊天室
请遵守聊天室规则!详情>>
客服+852 5808 5768
聊天室规则 X